Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness based cognitieve therapie word ook wel aandachtsgerichte mindfulness en relatietherapiecognitieve therapie genoemd. Binnen de mindfulness is een eigen programma ontwikkeld binnen de relatietherapie. Deze stroming noemen we demindfulness-besed relationship enhancement. Letterlijk vertaald mindfulness gebasseerde relatieverbetering.

Mindfulness based relationship enhancement therapie

leidt ertoe dat cliënten meer tevreden waren over hun relaties, meer autonoom konden functioneren, dichter bij elkaar stonde, elkaar meer accepteerden en minder stress in hun relatie ervaren. Bovendien ervaren alle cliënten positieve individuele effecten als meer optimisme, spiritualiteit, ontspanning en minder stress in het algemeen.

Richten op positieve zaken

Binnen mindfulness richten we ons positieve zaken en aandacht te richten op zaken die goed gaan. Alles wat je aandacht geeft groeit zo is dat ook met negatieve zaken. Richt je je op de negatieve kanten van je partner dan zullen deze groeien, omgekeerd dus ook. Positieve zaken worden dus groter en mooier. Zo groeien ook de positieve kanten in je partner. Door weer bewust naar de positieve kanten van je partner te kijken kun je ook weer de liefde voor elkaar terug laten komen. We zijn vaak ook niet goed in zaken waarin we problemen ondervinden, problemen ontstaan vaak ook niet in de zaken waarin we goed zijn.